Home > 찬양대 갤러리 > 행사집회
 

 
 
할렐루야찬양대
73. 할렐루야찬양대
유민성  2014-05-24
 
새성전 첫 행사
72. 새성전 첫 행사
유민성  2014-04-05
 
2012 메시아대연..
71. 2012 메시아대연..
박순화  2012-12-21
 
 
 
2012 메시아대연..
70. 2012 메시아대연..
박순화  2012-12-21
 
2012 메시아대연..
69. 2012 메시아대연..
박순화  2012-12-21
 
2012 메시아 대..
68. 2012 메시아 대..
박순화  2012-12-21
 
 
 
박희숙집사님 개인전..
67. 박희숙집사님 개인전..
유진형  2011-06-02
 
고난의길(할렐루야칸..
66. 고난의길(할렐루야칸..
이행자  2010-04-13
 
고난의길(할렐루야 ..
65. 고난의길(할렐루야 ..
이행자  2010-04-13
 
.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .
 
이세나 05.04 [Alto2]
이수아 05.05 [violin 1]
한윤희 05.08 [violin2]
양영석 05.10 [Bass1]
이영주 05.10 [Soprano1]
이기선 05.11 [지휘]
이지현 05.11 [Soprano1]
유인선 05.11 [B1]
조현정 05.12 [Soprano1]
김현진A 05.13 [Soprano2]
박영주 05.15 [Violin]
이은주 05.16 [S2]
장지원 05.18 [Alto1]
조현경 05.19 [Soprano1]
정몽연 05.23 [Viola]
김재렬 05.28 [Tenor2]
  2017년 05월  
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
ⓒ1997. SaRang Church All Rights reserved.
(06655) 서울시 서초구 반포대로 121 사랑의교회 / 대표전화 : (02) 3495-1000~4  약도